SEMİNER

Hizmet Alımları İhale Uygulama Semineri

Ön Bilgi

Bu seminerin amacı, Kamu kurum ve kuruluşlarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Hizmet Alım İşleri için, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sözleşmenin imzalanmasına kadar ki süreçte İdarelerin sıkça karşılaştığı sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır./p>

Eğitim İçeriği


Giriş

 • Hizmetin tanımı
 • Personel çalıştırılmasına dayalı işler
 • Hizmet alımlarının genel esasları

Yaklaşık Maliyet

 • Yaklaşık maliyetin tespit edilmesi
 • Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde yaklaşık maliyet
 • Birim fiyat teklif cetvelinin hazırlanması

İhale Dokümanı

 • Teknik şartname hazırlarken uyulması gereken kriterler
 • İdari Şartnamenin hazırlanması
 • Sözleşme tasarısının hazırlanması
 • Standart Formların hazırlanması

İstenecek Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

 • Eşik değer ve parasal limitler
 • İhalede istenmesi zorunlu olan/olmayan belgeler
 • Yıllara yaygın hizmet alımlarında belge yeterlikleri

Tekliflerin İncelenmesi ve Karar

 • Teklif zarflarının alınması ve açılması
 • Komisyon açık oturumunda yapılan işlemler
 • Komisyon kapalı oturumunda yapılan işlemleri
 • İhaleye sunulan belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesi
 • Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve sorgulanması
 • İhale komisyon kararı ve kararın isteklilere bildirilmesi

Şikayet Başvuruları

 • İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelik
 • Başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler

Sözleşme

 • Sözleşme imzalanmadan önce yapılan işlemler
 • Sözleşme imzalanması

Ücret ve Koşullar

Seminerlerimiz genel katılıma açık veya kuruma özel yapılmaktadır.

Katılımcı sayısı ve seminer durumuna göre (şehir, otel, yemekli/yemeksiz, konaklamalı/konaklamasız vs.) ücretlerimiz değişmektedir.

Fotoğraflar

 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Ankara - Şubat 2013
 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Ankara - Şubat 2013
 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri İstanbul - Şubat 2013
 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Gaziantep - Mayıs 2013
 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Gaziantep - Mayıs 2013
 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Gaziantep - Mayıs 2013
 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Diyarbakır - Haziran 2013
 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Diyarbakır - Haziran 2013
 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Adana - Mayıs 2013
 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Adana - Mayıs 2013
 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Şanlıurfa - Haziran 2013
 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Şanlıurfa - Haziran 2013