SEMİNER

Mal Alımları İhale Uygulama Semineri

Ön Bilgi

Bu seminerin amacı, Kamu kurum ve kuruluşlarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Mal Alım İşleri için, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sözleşmenin imzalanmasına kadar ki süreçte İdarelerin sıkça karşılaştığı sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır.

Eğitim İçeriği


Giriş

 • Mal alım ihalelerinin temel özellikleri
 • Mal alım ihalelerinin diğer ihale türlerinden temel farklılıkları

Yaklaşık Maliyet

 • Teknik Şartnamenin mal alımı ihalelerindeki önemi
 • Piyasa araştırması yapılırken dikkat edilecek hususlar
 • Kamu kurumları ve mesleki kuruluşlardan fiyat temin edilmesi

İhale Dokümanı

 • Teknik Şartnamenin hazırlanması
 • İdari Şartnamenin hazırlanması
 • Sözleşme Tasarısının hazırlanması
 • Standart Formların hazırlanması

İstenecek Belgeler ve Yeterlik Kuralları

 • İlan şekli ve sürelerini etkileyen hususlar
 • Özel imalat süreci gerektiren mal alımları
 • Kısmi teklife açık alımlarda yeterlik kuralları
 • Yetkili satıcılığa, temsilciliğe ilişkin belgeler
 • Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri
 • Üretim, imalat, kapasite miktarına ilişkin belgeler
 • Kalite ve standartlara ilişkin belgeler
 • Standart Formların hazırlanması

Tekliflerin İncelenmesi ve Karar

 • Teklif zarflarının alınması ve açılması
 • Komisyon ilk oturumunda yapılan işlemler
 • İhaleye sunulan belgelerin kontrol edilmesi
 • Komisyon kapalı oturumunda yapılan işlemler
 • Belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesi
 • Mal alımlarında aşırı düşük teklif uygulaması
 • Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi
 • İhale komisyon kararı ve kararın isteklilere tebliğ edilmesi

Sözleşme Süreci

 • İhaleye yönelik şikayet başvuruları
 • Sözleşme imzalamadan malın teslim alınma durumu
 • Sözleşme imzalanması için gerekli belgeler
 • Sözleşmenin imzalanması

Ücret ve Koşullar

Seminerlerimiz genel katılıma açık veya kuruma özel yapılmaktadır.

Katılımcı sayısı ve seminer durumuna göre (şehir, otel, yemekli/yemeksiz, konaklamalı/konaklamasız vs.) ücretlerimiz değişmektedir.