SEMİNER

Yapım İşleri İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri

Ön Bilgi

Bu seminerin amacı, Kamu kurum ve kuruluşlarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım İşleri için, 4735 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sözleşmenin imzalanmasından işin bitimine kadar yaşanan süreçte İdarelerin sıkça karşılaştığı sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır.

Eğitim İçeriği

Yapım İşleri İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri'nin detaylı eğitim içeriğini aşağıda bulabilirsiniz.

Yapım Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, İlkeleri, Türleri Ve Tarafların Yükümlülükleri

 • Sözleşme Uygulamalarına Hakim Olan ilkeler
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel ve Birim Fiyatlı Sözleşmeler
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedele Dahil ve Hariç İşler
 • Sözleşme Eklerinin Bağlayıcılık Sırası Ve Uyuşmazlıkları Çözümü

Projeler, İş Yeri Teslimi, Malzeme Ocakları, Teknik Personel Bildirimi Ve Sigorta İşlemleri

 • Projeler (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Proje Değişikliğinin Gerekçe ve Sınırları)
 • Yer Teslimi ve İşe Başlama
 • Malzeme Ocakları, Kullanma Şartları ve Ocak Değişikliği
 • Yüklenicinin Teknik Personel Bulundurma Yükümlülüğü ve Teknik Personel Bildirisi
 • İşin Korunması ve Sigortalanması

İş Programı Ve Ödenek Dilimleri

 • İş Programı Düzenlenmesi
 • İş Programı ve Ödenek Dilimleri İlişkisi
 • İş Programında Meydana Gelen Önemli Gecikmeler ve İdarenin Sözleşmeyi Fesih Hakkı

İşin Süresi, Süre Uzatımı Ve Gecikme Cezası

 • İş Süresinin Belirlenmesi
 • Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarması
 • Gecikme Cezası

Fiyat Farkları

2013/5217 Sayılı Kararname Eki Fiyat Farkı Esasları

 • Fiyat Farkı Esaslarının Kapsamı
 • Uygulama Esasları
 • İdari Şartname ve Sözleşmeye Hüküm Koyma Zorunluluğu
 • Sözleşmede Yer Alan Fiyat Farkı Hükümlerinin Değişmezliği
 • Fiyat Farkı Tutarlarının Sözleşme Bedeline Etkisi
 • Bedeli Yabancı Para Cinsinden Belirlenen İşlerin Durumu
 • Fiyat Farklarının Tüm Fiyat ve Maliyet Değişimlerini Kapsaması

Fiyat Farkı Hesap Yöntemleri

 • Temel ve güncel endeksler
 • İş programına uygunluğun gözetilmesi
 • Ağırlık Oranları Temsil Katsayılarına Dayalı Fiyat Farkı Uygulaması
 • Genel İndeks Değerlerine Dayalı Fiyat Farkı Uygulaması
 • Avans Ödemesi Yapılan İşlerde Fiyat Farkı Hesabı
 • Yeni Birim Fiyat Yapılan İşlerde Fiyat Farkı Uygulaması
 • İmalat Artış ve Azalışlarının Değerlendirilmesi
 • Cezalı Çalışılan İşlerde Fiyat Farkı Uygulaması
 • Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşlerde Süre Uzatımından Doğan Fiyat Farkı Uygulaması

Yeni Birim Fiyat Uygulaması

 • Yeni Birim Fiyat İhtiyacının Doğuşu
 • Yeni Fiyat Yapımında Gözetilmesi Gereken İlkeler
 • Yeni Birim Fiyatların Düzenleme Yöntemi
 • Yeni Birim Fiyatların Hazırlanma Süreci
 • Yeni Birim Fiyatlarda Fiyat Farkı Uygulaması

Revize Birim Fiyat Uygulaması

 • Düzenlenme ve Uygulanma Yönetimi

İş Artış Ve Eksilişleri

 • İş Artışının Şartları
 • İlave İşlerin Aynı Yükleniciye Yaptırılması ve Yöntemi
 • Yasal Sınırın Üzerindeki İş Artışları Nedeniyle Sözleşmenin Tasfiyesi
 • İşin, Sözleşme Bedelinin Altında Gerçekleşmesi ( İş Azalışı )
 • Yasal Artış Oranının Üzerinde Gerçekleşen İş Bedellerinin Ödenmesi

Geçici Ve Kesin Kabul İşlemleri

 • Geçici Kabul İşlemleri
 • Teminat Süresi
 • Kesin Kabul İşlemleri
 • Tasfiye Halinde Yapılacak Kabul İşlemleri
 • Kabul Komisyonlarının Sorumlulukları

Fesih Ve Tasfiye İşlemleri

 • Yüklenicinin Kusuruna Dayalı Fesih Halleri ve Hukuki Sonuçları
 • Yüklenicinin Kusuruna Dayanmayan Fesih ve Tasfiye Halleri İle Hukuki Sonuçları
 • Yüklenicinin, İdarenin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmeyi Feshetmesi

Geçici Ve Kesin Hakediş Raporları

 • Geçici Hakediş Raporları
 • Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi
 • Hak edişlerde KDV Uygulaması

Hakediş Ödemelerinden Yapılacak Kesintiler

 • Gelir Vergisi kesintisi
 • Damga Vergisi Kesintisi
 • Avans Kesintisi
 • Ek Kesin Teminat Kesintisi
 • Ceza Kesintisi
 • Katma Değer Vergisi Tevkifatı

İdare Görevlerini, Yüklenicilerin Ve Alt Yüklenicilerin Sorumlulukları

 • İdare Görevlerinin Sorumluluğu
 • Yapı Denetim Görevlilerinin Yükleniciyle Birlikte Müteselsil Sorumluluğu
 • Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu
 • Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu

Diğer Sözleşme İlişkileri

 • Alt Yüklenici Çalıştırılması
 • Sözleşmenin Devredilmesi
 • İdarenin İşçi Ücreti ve Sigorta Primlerinden Doğan Sorumluluğu
 • Kesin ve Ek Kesin Teminatın Alınması ve İade Edilmesi


Ücret ve Koşullar

Eğitim Süresi :

Eğitim Saatleri :

Eğitim Yeri :

Ücret :Gökçe ALTINTAŞ

Eğitim Seminer Hiz. Sorumlusu

0216 346 87 99 - 0532 120 59 24

gokcea@ampyazilim.com.tr